Stargate SG-13 RPG Wiki
Advertisement

Ashrak není ani tak konkrétní osoba, jako spíše označení profese. Doslovný překlad slova "Ashrak" by byl "Lovec" a je používán právě v souvislosti s goa'uldem, který je najat aby našel a zabil konkrétní osobu, nebo skupinu osob. Nejčastěji jeho služeb využívají Vládci soustavy, kteří disponují dostatečným majetkem, aby si mohli dovolit využít služeb tohoto Lovce.

Aby se goa'uld směl nazývat Ashrakem, musí splňovat celou řadu podmínek, které dávají záruky tomu, že bude schopen nenápadně infiltrovat jakékoliv místo a dokonale splnt svoji misi. Neúspěch se nepřipouští a neočekává se, že by neúspěšný vrah svou misi přežil (údajně by takového "odpadlíka" okamžitě začali lovit všichni ostatní). Ashrak, hodný toho jména, většinou disponuje multifunkčím zařízením zvaným Hara'kash, které mu jeho misi značně usnadňuje, a řadou dalších vysoce vyspělých zařízení (včetně zbroje, která umožňuje velmi snadno splynout s okolím).

Je věcí cti každého Ashraka, že svoji oběť zabije z co možná největší blízkosti (a velmi bolestivě), i když to není podmínkou a pokud jsou okolnosti nepříznivé, klidně tak učiní i na velkou vzdálenost.

Advertisement