Stargate SG-13 RPG Wiki
Advertisement

Biologie[]

Goa'uldi jsou parazitickou rasou, původem se však jedná o obyvatele bažin. Má se za to, že jsou pohlavně dimorfní a že (další reprodukce schopné) larvy může rodit pouze královna.

Tělo Goa'uldů připomíná hada, v hlavové části mají ústní otvor s tenkými zuby. Vstupují do hostitele ústy, nebo častěji, zavrtáním pod kůži v blízkosti páteře. Po spojení s hostitelem se symbiont napojí na mozek a nervovou soustavu svého hostitele, čímž ovládne jeho tělo. Hostitelovo vědomí je potlačeno a stává se tak vězněm ve vlastním těle. Jsou však známy případy vzájemného ovlivňování vědomí, tzn. že je možné symbionta ovlivňovat myšlenkami či silou mysli hostitele. Goa'uldi mají modrou krev a v ní stopové množství naquahdahu - ten přechází i do krve hostitele a umožnuje ovládat většinu Goa'uldské technologie

Goa'uldi mají několik stádií růstu.[]

goa'uld

  • primitivní stádium - mohou přežívat ve specifickém roztoku, nebo krátkodobě ve vodě
  • larvální stádium - pokud se larva dostatečně vyvine, je během obřadu prim'ta vložen do břišní dutiny hostitele (v tomto případě Jaffy). Larva hostiteli naprosto nahrazuje imunitní systém, zvyšuje jeho fyzickou sílu, prodlužuje život a urychluje regeneraci zranění. Není však schopna mentálního kontaktu s hostitelem. Závislostí imunitního systému na nedospělých symbiontech si Goa'uldi zajišťují poslušnost Jaffů. Nicméně, larva může dospět i bez Jaffy, pokud je stále v živném roztoku - snižuje se tím ale šance na úspěšné uchycení symbionta v dospělosti.
  • dospělý jedinec - o tomto stádiu je známo jen velmi málo, ale zdá se, že většina hostitelů (Jaffů) nedonosí larvu až do stádia dospělce - to zřejmě trvá několik let a přirozeně se tak omezuje populační nárůst goa'uldů na rozumnou míru - přesto se domníváme, že v galaxii je mnohem více Goa'uldů, než dosud víme.

Mladé goa'uldí larvy jsou několik desítek centimetrů dlouhé a mají bílou barvu. Dospělé larvy jsou mnohem větší a jsou tmavší (barva se stává s věkem intenzivnější).

Genetická paměť[]

Všichni symbionti disponují základními podvědomými vzpomínkami svých předků. To zajišťuje, že každý goa'uld je schopen zacházet s libovolnou goa'uldskou technologií, aniž by byl nucen se cokoliv učit. Stejně tak zná, od okamžiku spojení s hostitelem, své místo ve společnosti. {C Kromě toho také získává přístup k paměti hostitele.

Kultura[]

Podle hrubého odhadu se v galaxii pohybují stovky, ne-li tisíce, goa'uldů. Jen desítky z nich však disponují takovou mocí, aby mohli být svými otroky považováni za bohy. Tato skupina si říká Vládci soustavy a tvoří vládnoucí smetánku neustále zápasící o moc v malicherných válkách, které udržují status quo. Jména těchto vysoce postavených goa'uldů jsou po galaxii dobře známa a na Tau'ri - Zemi často pronikala do mytologie (zřejmě i dlouho poté, co byla Hvězdná brána pohřbena v Egyptě) - existuje však i teorie, že si goa'uldi pouze propůjčují jména z již existujících náboženských kultů, aby tak mohli vystupovat jako personifikace boha a snáze si tak mohli zotročit obyvatele planety.

V opozici proti Vládcům soustavy stojí Tok'rové - to jsou také goa'uldi, nicméně místo parazitického vztahu volí symbiotický.

Seznam významných goa'uldů[]

Pozemské experimenty s goa'uldskými zárodky[]

Následkem infiltrace Země přinejmenším jedním goa'uldským dospělcem došlo k tomu, že se v některých oblastech světa objevily biologické vzorky obsahující mimozemský genetický materiál vhodný k "naklonování" goa'uldských zárodků.

První potvrzený výskyt byl zaznamenán na Floridě , kde místní lékař dokonce experimentoval na lidech a pokoušel se o velmi primitivní obřad Prim'ta. Jeho motivace byly shledány spornými a případ je dále v šetření.

Podle dostupných dat, výše jmenovaný lékař svůj výzkum financoval skrze prodej životaschopných zárodků lidem podezřelým z teroristické činnosti nebo organizovaném zločinu.

Specifikace klonovaných zárodků[]

Žádný ze zajištěných vzorků nebyl dostatečně starý, aby bylo možné zjistit, zda disponuje genetickou pamětí, ale všeobecně se má za to, že tomu tak není. Také panují pochybnosti o tom, zda jsou klonovaní jedinci vůbec schopní dospět a pokud ano, zda jsou schopni se rozmnožovat.

Oproti běžně pozorovaným goa'uldským larvám, klonovaní jedinci nemají žádný pigment a jejich schopnost uchytit se v lidském těle (v břišní dutině) je limitována na osoby, které mají (alespoň krátkodobě) sníženou imunitu.

Advertisement