Advertisement

Biologie

Goa'uldi jsou parazitickou rasou, původem se však jedná o obyvatele bažin. Má se za to, že jsou pohlavně dimorfní a že (další reprodukce schopné) larvy může rodit pouze královna.

Tělo Goa'uldů připomíná hada, v hlavové části mají ústní otvor s tenkými zuby. Vstupují do hostitele ústy, nebo častěji, zavrtáním pod kůži v blízkosti páteře. Po spojení s hostitelem se symbiont napojí na mozek a nervovou soustavu svého hostitele, čímž ovládne jeho tělo. Hostitelovo vědomí je potlačeno a stává se tak vězněm ve vlastním těle. Jsou však známy případy vzájemného ovlivňování vědomí, tzn. že je možné symbionta ovlivňovat myšlenkami či silou mysli hostitele. Goa'uldi mají modrou krev a v ní stopové množství naquahdahu - ten přechází i do krve hostitele a umožnuje ovládat většinu Goa'uldské technologie

Goa'uldi mají několik stádií růstu.

Had.jpg
goa'uld
  • primitivní stádium - mohou přežívat ve specifickém roztoku, nebo krátkodobě ve vodě
  • larvální stádium - pokud se larva dostatečně vyvine, je během obřadu prim'ta vložen do břišní dutiny hostitele (v tomto případě Jaffy). Larva hostiteli naprosto nahrazuje imunitní systém, zvyšuje jeho fyzickou sílu, prodlužuje život a urychluje regeneraci zranění. Není však schopna mentálního kontaktu s hostitelem. Závislostí imunitního systému na nedospělých symbiontech si Goa'uldi zajišťují poslušnost Jaffů. Nicméně, larva může dospět i bez Jaffy, pokud je stále v živném roztoku - snižuje se tím ale šance na úspěšné uchycení symbionta v dospělosti.
  • dospělý jedinec - o tomto stádiu je známo jen velmi málo, ale zdá se, že většina hostitelů (Jaffů) nedonosí larvu až do stádia dospělce - to zřejmě trvá několik let a přirozeně se tak omezuje populační nárůst goa'uldů na rozumnou míru - přesto se domníváme, že v galaxii je mnohem více Goa'uldů, než dosud víme.

Mladé goa'uldí larvy jsou několik desítek centimetrů dlouhé a mají bílou barvu. Dospělé larvy jsou mnohem větší a jsou tmavší (barva se stává s věkem intenzivnější).

Genetická paměť

Všichni symbionti disponují základními podvědomými vzpomínkami svých předků. To zajišťuje, že každý goa'uld je schopen zacházet s libovolnou goa'uldskou technologií, aniž by byl nucen se cokoliv učit. Stejně tak zná, od okamžiku spojení s hostitelem, své místo ve společnosti. {C Kromě toho také získává přístup k paměti hostitele.

Kultura

Podle hrubého odhadu se v galaxii pohybují stovky, ne-li tisíce, goa'uldů. Jen desítky z nich však disponují takovou mocí, aby mohli být svými otroky považováni za bohy. Tato skupina si říká Vládci soustavy a tvoří vládnoucí smetánku neustále zápasící o moc v malicherných válkách, které udržují status quo. Jména těchto vysoce postavených goa'uldů jsou po galaxii dobře známa a na Tau'ri - Zemi často pronikala do mytologie (zřejmě i dlouho poté, co byla Hvězdná brána pohřbena v Egyptě) - existuje však i teorie, že si goa'uldi pouze propůjčují jména z již existujících náboženských kultů, aby tak mohli vystupovat jako personifikace boha a snáze si tak mohli zotročit obyvatele planety.

V opozici proti Vládcům soustavy stojí Tok'rové - to jsou také goa'uldi, nicméně místo parazitického vztahu volí symbiotický.

Seznam významných goa'uldů

Pozemské experimenty s goa'uldskými zárodky

Následkem infiltrace Země přinejmenším jedním goa'uldským dospělcem došlo k tomu, že se v některých oblastech světa objevily biologické vzorky obsahující mimozemský genetický materiál vhodný k "naklonování" goa'uldských zárodků.

První potvrzený výskyt byl zaznamenán na Floridě , kde místní lékař dokonce experimentoval na lidech a pokoušel se o velmi primitivní obřad Prim'ta. Jeho motivace byly shledány spornými a případ je dále v šetření.

Podle dostupných dat, výše jmenovaný lékař svůj výzkum financoval skrze prodej životaschopných zárodků lidem podezřelým z teroristické činnosti nebo organizovaném zločinu.

Specifikace klonovaných zárodků

Žádný ze zajištěných vzorků nebyl dostatečně starý, aby bylo možné zjistit, zda disponuje genetickou pamětí, ale všeobecně se má za to, že tomu tak není. Také panují pochybnosti o tom, zda jsou klonovaní jedinci vůbec schopní dospět a pokud ano, zda jsou schopni se rozmnožovat.

Oproti běžně pozorovaným goa'uldským larvám, klonovaní jedinci nemají žádný pigment a jejich schopnost uchytit se v lidském těle (v břišní dutině) je limitována na osoby, které mají (alespoň krátkodobě) sníženou imunitu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.