Advertisement

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

SGC se zatím podařilo získat pouze jedno toto zařízení, ale zdá se, že jeho aktivace je vázána na konkrétní bílkoviny a DNA řetězce v krvi hostitele goa'ulda (aktivované zařízení vysune několik tenkých jehel, které proniknou pod kůži uživatele).

Podle dosud zjištěných dat slouží Hara'kash jako:

Harakash.jpg
Hara'kash
  • Léčebné zařízení
  • Detektor/scanner na krátké vzdálenosti
  • Zařízení pro rychlou hypnózu
  • Zbraň/Mučící zařízení

Jedinými goa'uldy, kteří disponují touto technologií jsou Ashrakové.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.