Stargate SG-13 RPG Wiki
Advertisement

Hvězdná Brána - Stargate - je mimozemské zařízení umístěné v prostorách SGC pod Cheyenne Mountain v Coloradu. Slouží k cestování mezi planetami v naší galaxii.

Princip fungování[]

Hvězdná brána vytváří stabilní umělou červí díru (Einstein - Rosenův most) po zadání nejméně sedmi symbolů pomocí zařízení zvaného DHD, nebo zadávacího počítače na základně SGC (v nouzi je možné i ruční zadání adresy). Šest zadávaných symbolů určuje adresu planety.

Prostor brány

Tyto symboly, neboli adresu, lze vypočítat pomocí planetárního posunu okolo cílové planety - ta se nachází v jejich průsečíku. Sedmý symbol označuje výchozí planetu.

Schéma koordinátů

Celý přenos zjednodušeně probíhá tak, že předmět či organismus, který překročí horizont událostí (vstoupí do červí díry), je molekulárně rozložen a poslán na zadanou adresu, tedy do cílové brány, kde je znovu předmět či organismus zkompletován. Takto rozložené organizmy či předměty nejsou po dobu pobytu v horizontu událostí (jež se různí s délkou od planety vytvoření červí díry k cílové planetě podle samotné délky obou planet od sebe) vystaveny vlivu vesmíru ani dilataci času či prostoru.

V okamžiku vytvoření spojení mezi dvěma body (branami), dojde k výboji neutrinové energie do vzdálenosti několika metrů v prostoru přímo před branou. Objekty, které se v tu chvíli v tomto prostoru nacházejí jsou okamžitě anihilovány. Teprve poté se vytvoří stabilní červí díra.

Pomocí brány mohou (za normálních okolností) předměty či organismy cestovat jen jedním směrem a to od brány, pomocí které byla červí díra vytvořena, k cílové, avšak různé signály či impulsy mohou cestovat obousměrně. Samotné vytvoření červí díry je vysoce energeticky náročné a tak se daří udržet takovouto červí díru otevřenou nejvýše po dobu osmatřiceti minut.

Brána byla pravděpodobně sestrojena (přibližně) před deseti až jedenácti miliony lety a má se za to, že jejich tvůrci nejsou goa'uldi, ale jiná, dávno zmizelá, rasa.

Vysvětlení funkce brány[]

  • V případě, že použijeme na dvou místech ve vesmíru látku s vysokou energií nastavenou vzájemně na sebe, tak mezi sebou vytvoří červí díru. To se přitáhnou dva body ve vesmíru k sobě tunelem, který je v poměru 1 km tunelu / 26 světelným rokům cesty vesmírem. Tento jev byl několikrát zpozorován volně ve vesmíru, uměle však ještě oficiálně nebyl vytvořen. Nevýhodou těchto bran je, že červí díru lze udržet nejdéle (za normálních okolností) po dobu osmatřicet minut. Další problém je, že hmota může cestovat jen jedním směrem a to tedy z brány, která aktivovala červí díru na druhou bránu, ale naopak to nelze.

Zde se omlouvám, že jsem obousměrnost brány přinejmenším jednou během hraní umožnil a navrhuji, aby si vaše postavy upravily vzpomínky, které se těchto událostí týkají. V následujících případech již budeme postupovat podle výše uvedného.

Konstrukce brány[]

Hvězdná brána je kruh, vyrobený z naquahdahu, který má zhruba šest metrů v průměru. Váží 30 tun a konstrukčně je složena ze dvou kruhů.

  • Vnější kruh je statický a jsou na něm umístěny zámky - tzv. chevrony (je jich 9, ale používá se jen 7)
  • Vnitřní kruh je otočný a má na sobě 39 různých symbolů, které reprezentují 38 souhvězdí, a jeden symbol pro výchozí bod

Historie[]

Tým SG-1

V roce 1928 byl při vykopávkách v Egyptě (v Gíze) nalezen podivný kruh ze zvláštní horniny (naquahdah), která se na Zemi doposud nikde neobjevila.

Tento kruh byl v roce 1939 převezen z Afriky do Ameriky (na lodi Achilles) a byla zničena většina záznamů o jeho existenci, protože Američané věřili, že se jedná o zbraň, která nesmí padnout do rukou nacistů. DHD, které k Bráně patřilo bylo zcizeno ještě během vykopávek (podle katalogizace bylo součástí nálezu) a jeho současné umístění je neznáme - předpokládá se ale, že je součástí nějaké soukromé sbírky.

V rámci zkoumání Brány a provádění pokusů (nařízených přímo prezidentem Rooseveltem) se v roce 1945 vědcům podařilo zadat adresu na P3X-972 a vyslat prvního cestovatele. DHD na P3X-972 ale bylo poškozené, což zabránilo návratu vyslaného Dr. Ernesta Littlefielda zpět na Zemi a zastavení celého výzkumu až do roku 1994, kdy z byl z iniciativy Catherine Langfordové obnoven.

Catherine Langfordová vedla výzkumnou skupinu, pracující pro armádu Spojených států, která měla odhalit tajemství Brány. Proto také požádala o pomoc doktora Jacksona, který byl znám svými kontroverzními názory ohledně egyptologie, aby se na výzkumu podílel. Tato spolupráce nakonec vedla k rozluštění systému zadávání adresy a vyslání první mise na Abydos, kde po zničení goa'uldského vládce Ra Daniel Jackson zůstal až do roku 1997.

V roce 1997 došlo k první invazi skrze Bránu na Zemi. Útočníkem byl Apophis, který z prostor SGC unesl několik osob. Následná záchranná mise vedená plukovnkem Jackem O'Neillem cestovala na Abydos, aby vyzvedla doktora Jacksona a následně na Chulak. Zde bylo osvobozeno velké množství (nejen pozemských) zajatců a s O'Neillovým týmem zpět přicestoval i Apophisův první muž - Jaffa Teal'c.

Tyto události vedly k založení prvních SG týmů, které mají za úkol navazovat spojenectví s galaktickými civilizacemi, obranu Země a průzkumné mise (zaměřené na získávání nových technologií).

Ochrana brány[]

Brána je chráněna pomocí IRIS, vojenské obranné jednotky a autodestrukčního systému základny - ke spuštění i deaktivaci samozničení je třeba dvou oprávněných důstojníků SGC. K samovolnému spuštění autodestrukce základny však stačí i rozsáhlé narušení bezpečnostních protokolů, které není autorizované ze strany velícího důstojníka SGC.

Advertisement