Stargate SG-13 RPG Wiki
Advertisement

Kódová označení planet jsou generována počítačem a jsou zpravidla šestimístnou kombinací písmen a číslic (občas je použita i jiná kombinace). Tento shluk znaků reprezentuje digitálně zadanou adresu, nicméně nejedná se o unikátní označení planety (adresa může být zapsána i jinými způsoby, které mají stejnou informační váhu, ale nejedná se o standardní kódování). Kromě toho mají některé planety i svá místní pojmenování, vycházející z toho, jak je nazývají místní obyvatelé.

Je fér přiznat, že oproti seriálovému kánonu, jsem si označení planet často bezostyšně cucal z prstu, takže místy bude v číslování zmatek. Podle oficiálních zdrojů je třeba písmeno P vyhrazeno pro planety v naší galaxii (s drobnými výjimkami - ojediněle bylo užito i označení B a K) a písmeno M pro galaxii Pegasus. Tam, kde to ozančení planet přiměřeně povolí, upravím adresu do snesitelnějšího formátu, jinak zde ale přiznám odklon od oficiální seriálové linie.

All items (17)

Advertisement