Stargate SG-13 RPG Wiki
Advertisement

Cíle mise[]

Lokalizace a extrakce (v nezbytném případě eliminace) zběhlého člena SGC majora J. T. Burtona. Časový rámec mise i vyskladněné vybavení je dáno potřebami a požadavky týmu SG-13, kterému pro tuto misi byly uděleny výjimečné pravomoci, vzhledem k riziku ohrožení planety Země.

Příprava mise[]

Mise se zúčastnili[]

Vybavení týmu[]

Vybavení týmu SG-13 bylo vydáno na základě individuálních požadavků jeho jednotlivých členů (seznam vyskladněného materiálu je uveden v přílohách konkrétních osobních hlášení)

Průběh mise[]

Fáze I - Lucius[]

Na základě informací z hlášení dalších týmů, které se vydaly po stopě majora Burtona, se tým SG-13 rozhodl začít s pátráním na planetě Lucius, která mohla být přinejmenším vhodným místem pro nákup informací od pašeráků a dalších podloudných živlů.

Na Lucius se tým nevydal přímo, aby nevzbudil podezření, ale oklikou přes náhodně zvolenou, neobydlenou planetu. Díky tomu (a také díky pečlivému maskování) příchod SG-13 nevzbudil u stráží na Luciu žádné podezření a bylo možné ihned začít s pátráním.

Lucius za soumraku

Po opatrném prozkoumání terénu bylo určeno, že kapitán Matsumoto se, společně s poručíkem Johannsonovou, vydá do jednoho z místních žoldáckých/pašeráckých barů, aby se na majora Burtona vyptával přímo, zatímco plukovník Parker a zbytek týmu se bude věnovat sběru informací v centru města s tím, že Parker bude po celou dobu v rádiovém kontaktu s poručíkem Johannsonovou, aby mohl případně reagovat na možné vzniknuvší krize.

Bohužel pro tým, byl bar, kam se Roy s Mary vydali, mimo dosah signálu plukovníkovy vysílačky, takže jim nemohl včas dát vědět, že v centru města se pohybuje větší množství Jaffů, kteří (jak byl informován místním barmanem) pátrají po osobách, které by se vyptávaly na osud majora Burtona. Kapitán tak mezitím položil pár otázek několika žoldnéřům a překupníkům, předstíraje, že si chce na blíže neurčenou akci najmout mohutného černocha (Burtona), o kterém hodně slyšel. Bohužel toto vyptávání nezůstalo nepovšimnuto, jak stačila registrovat poručík Johannsonová - jeden z popíjejících mužů rychle vyrazil z baru, evidentně proto, aby celou věc nahlásil a získal odměnu za poskytnutí informací (což poručík nemohla vědět - jen jí bylo mužovo chování podezřelé).

Jedna z variant přestrojení plk. Parkera

Díky tomu, že mimo prostory baru opět fungovalo spojení s plukovníkem Parkerem, bylo možné koordinovat zásah proti práskači, který evidentně směřoval do centra města. Pro utajení této (pro možné kolemjdoucí) podezřelé akce, se Freya a doktorka Smithová tvářily jako dámy pochybné pověsti, doprovázející podnapilého klienta Parkera a byly připravené zablokovat muži cestu a pomoci s jeho zneškodněním, což se posléze také stalo. Díky zevrubnému popisu od Johannsonové a logickému odvození možné trasy podezřelého, bylo jeho zadržení velice jednouché.

Muž bohužel nedisponoval žádnými užitečnými informacemi, proto se plukovník Parker rozhodl pro extrakci náhodného Jaffského důstojníka (doprovázeného co možná nejmenší skupinou stráží), v naději že se od něj dozví něco více. O bezpečné uložení zajatého muže, na dobu nezbytně nutnou k utajení akce, se postaral kapitán Matsumoto.

Samotný únos výše postaveného Jaffy se obešel bez komplikací a tak mohl tým začít s výslechem v nedaleké opuštěné zahradě. Ačkoliv během samotného výslechu Freya několikrát málem ztratila nervy a téměř usmrtila zajatce (na vině byla cílená provokace ze strany zajatého muže), podařilo se SG-13 zjistit, že na Luciu se nachází přinejmenším 200 jaffských vojáků a několikanásobně tolik na Ha'taku na oběžné dráze, kterému velí První muž Bastetiny stráže. Důvodem, proč je sem Bastet vyslala, mělo být zastavení případných intervencí ze strany Tau'ri, než učiní z Burtona jednoho z goa'uldů a získá tak významnou strategickou výhodu pro útok proti Zemi. Bohužel tento důstojník neměl žádné informace o tom, kde a kdy přesně má dojít k obřadu, v rámci kterého má být do Burtona přenesen goa'uldský symbiont. O bezpečné uložení zajatého muže, na dobu nezbytně nutnou k utajení akce, se postaral kapitán Matsumoto.

Vzhledem napjaté situaci bylo nutné podniknout rychlou akci a SG-13 se tak jako nejlepší jevil plán vniknout do domu místního guvernéra, kde by měly být Transportní kruhy, odtud se přesunout na Ha'tak, dostat se na můstek a zde zajmout a vyslechnout Batsetina prvního Jaffu.

Původní plán na tichou infiltraci domu však vzal rychle zasvé, když došlo k použití střelných zbraní (nejprve ze strany stráží, následně opětovali palbu i někteří členové SG-13). V potyčce byl navíc zraněn kapitán Matsumoto, i když způsobem, který jej přímo neohrožoval na životě. Následně se tak tým musel probíjet guvernérovým domem přes vzburcované stráže a pro zajištění bezpečného postupu bylo nutné použít i několik granátů (nesmrtící M84 i obranný M67). I tak se však tým bezpečně dostal až k Transportním kruhům a přenesl se na Ha'tak.

Fáze II - Mateřská loď[]

Tým SG-13 pochopitelně očekával tuhý odpor ihned po svém transportu na goa'uldskou mateřskou loď, naštěstí ale v prostoru, kam je přenesly Transportní kruhy byli pouze 4 Jaffové, kteří se sice pokusili klást odpor (jeden se pokusil i o útěk a varování ostatních na lodi), ale přesto byli záhy eliminováni.

Interiér Goa'uldské lodi (chodba)

Pro usnadnění pohybu po lodi se plukovník Parker rozhodl pro přestrojení části týmu za stráže (použitelné k tomuto účelu byly dvě uniformy i se sklopnou přilbou) s tím, že ostatní budou hrát zajatce a ponesou veškerou výstroj. Zamaskován byl sám Parker a dále kapitán Matsumoto - Freya dostala rozkaz držet se poblíž a případně tlumočit do skryté vysílačky, pro případ, že by bylo nutné komunikovat s jinými Jaffy.

Brzy se tým dostal do blízkosti sálu, kde se nacházely centrální transportní kruhy pro dané podlaží. V prostoru se však nacházelo větší množství jaffů a bylo tak nutné rozptýlit pozornost nepřítele, aby tak snadno neodhalil provizorní maskování. Za asistence dr. Smithové si plukovník Parker připravil malou nálož, s plánem ji umístit do jednoho z panelů s krystaly v chodbě na opačné straně místnosti, než se se ukrýval tým SG-13 - cílem této operace mělo být (nekritické) poškození zařízení lodi, které by odvedlo pozornost stráží a snížilo jejich počet v místnosti, pro případ, že by došlo ke konfliktu.

Samotné umístění nálože se ukázalo být jednoduchým úkolem, ale cesta skrz místnost (kterou podnikli plukovník s kapitánem) málem vyústila v prozrazení krytí a jen Parkerova duchapřítomnost a lingvistický zásah Frey zabránil nejhoršímu, když jeden z strážných pojal podezření.

Výsledek akce bohužel neodpovídal vynaloženému úsilí a podstoupenému riziku - výbuch v panelu s krystaly nezpůsobil téměř žádnou škodu a z místnosti dostal pouze malý počet jaffských stráží, kteří šli prověřit, co se vlastně stalo. Přesto bylo rozhodnuto držet se původního plánu a předstírat transport zajatců k výslechu na můstek.

Advertisement