Stargate SG-13 RPG Wiki
Advertisement

Planeta patřící Bastet - známá také jako Planeta pašeráků, kteří se zde často scházejí. Označení PX4-662.

Přírodní podmínky[]

Lucius

Lucius je planeta zemského typu s gravtací 1,02G a dobou rotace cca 24 hodin.

V oblasti okolo Brány se nachází rovinatá oblast s písečným podložím a bohatými zásobami spodní vody. Vegetace je tvořena převáženě keři, remízky a malými udržovanými sady či políčky.

Několik mil na západ od Brány se, na břehu jezera, nachází malé město, které tvoří místní kulturní centrum.

Severně od města je provizorní astroport pro přistávající (převážně pašerácké) lodě. Stojí zde také kamenná budova, která slouží k přistání goa'uldských pyramidových lodí. Po dalších asi 10 mílích se ale charakter krajiny mění - počínají se objevovat skaliska a terén postupně přechází do kopcovitého až horského.

Východně i jižně od Brány se krajina stává stále sušší a méně obyvatelnou. I když se zde občas nachází malé komunity věnující se především pastevectví, dá se stěží hovořit o osídlené nebo zemědělsky bohaté oblasti.

Kultura a osídlení[]

Město na Luciu za soumraku

Lucius je tavícím kotlem kultury celé galaxie (tedy té části, která má lodě schopné cestovat vesmírem nebo jsou schopni téhož prostřednictvím Bran) a slouží především jako otevřeně tolerovaná pašerácká a žoldácká stanice. Jejich služby ostatně využívají i Vládci soustavy, i když se o tom příliš nešíří.

Kulturně lze Lucius zařadit někam na úroveň antického Španělska - zejména po stránce architektury, i když zde chybí výraznější Maurský vliv (ten je však nahrazen přehršlem jiných kulturních pramenů). Jazyk je podobný zkomolené staré angličtině, ale obyvatelé rozumí i dalším jazykům a případní návštěvníci tak nemají problém s dorozumíváním. Ostatně, obyvatelé se živí především drobnými řemesly a prodejem zboží - je tedy žádoucí aby se se zákazníky dokázali dohodnout.

Z hlediska maskování SG týmů je vhodné vynechat oficiální uniformy a insignie - naopak jsou vhodné volné oděvy, pod které se dá ukrýt výbava. Stejně tak se nedoporučuje mít viditelné příliš moderní zbraně, které poutají přílišnou pozornost.

Operace SG-13 na planetě[]

Advertisement