Stargate SG-13 RPG Wiki
Advertisement

Zkratka NID je akronymem pro National Intelligence Division (Národní zpravodajské oddělení)

NID - National Intelligence Division

Oficiální poviností NID je provádět dohled nad přísně tajnými vojenskými projekty, jakými jsou například projekt Hvězdná brána a testovací oblast Nellis (Area 51).

Čelními představeiteli NID, v jednání o SGC, jsou senátor Kinsey (předseda rozpočtového výboru pro program SGC) a plukovník Harry Maybourne.

Struktura fungování NID[]

Přestože formálně je NID armádní zpravodajskou službou, prakticky je postavena mimo veškerý služební řád a postup (podobně jako třeba CIA) a zodpovídá se pouze rozpočtovému výboru, kterému předsedá senátor Kinsey. Tento výbor poté postupuje vybrané informace prezidentovi Spojených států. O vnitřní sktruktuře není prakticky nic známo - navenek NID zastupuje plukovník Maybourne, ale množství agendy prováděné tímto oddělením je natolik rozsáhlé, že je naprosto vyloučeno, aby byl hlavním velícím důstojníkem.

Pravomoce NID[]

Vzhledem k tomu, že NID stojí mimo vojenské řády a postupy, mají její pracovníci pravomoce, které byly nejednou označeny z "gestapácké."

Není žádným tajemstvím, že NID by rádo převzalo a řídilo program Hvězdné brány, ale vzhledem k tomu, že gen. major Hammond podléhá (a zodpovídá se) přímo prezidentovi, není to dost dobře možné. Přesto má NID právo nakládat s valnou většinou materiálů, které SGC vyprodukuje, v omezené míře může zasahovat i do samotného chodu zařízení (včetně personálních záležitostí), zřizovat vyšetřovací komise a zatýkat podezřelé bez udání důvodu.

NID tak může ochromit činnost prakticky celé SGC.

Spory mezi NID a SGC[]

  • Teal'c - NID chtěla převézt Teal'ca do Nellis, kde měl být podroben četným testům, v rámci zkoumání nepřítele
  • Freya - krátce pobývala v Nellis, ale po přímé intervenci prezidenta byla přesunuta do SGC, vzhledem k přístupu ke goa'uldské genetické paměti by byla cenným zpravodajským materiálem
  • Technologie - NID by byla ráda, kdyby SGC získávalo větší množství mimozemských technologií
  • SG-1 - činnost SG-1 je trnem v oku všem v NID - to nevyžaduje další komentáře
  • Sekce 6 - uzavřená operační skupina pracující uvnitř NID - dosud není známo, kdo je jejím členem,a le zdá se, že má rozsáhlé konexe
Advertisement