Stargate SG-13 RPG Wiki
Advertisement

Ra v pozemském vyobrazení

Ra byl goa'uldský Vládce soustavy. Ve své době patřil k nejmocnějším známým goa'uldům vůbec.

Na Zemi byl personifikací egyptského boha slunce Ra. Jeho bratrem je Apophis, jeho ženou byla Hathor, jediná zatím doložená goa'uldská královna.

Ra

V povstání proti jeho vládě, lidé na Zemi před 5000 lety pohřbili Hvězdnou bránu, aby mu tak zabránili v přístupu na Tau'ri - v té době ale byl centrem jeho moci Abydos, a tak celému povstání věnoval jen pramalou pozornost.

Situace se změnila v roce 1994, kdy na Abydos přišla výprava vedená Jackem O'Neillem a doktorem Jacksonem, kteří zde podnítili vzpouru místních otroků proti jejich bohu.

Ra ukořistil jadernou hlavici BFMB Mark V, kterou s sebou přinesl Jack, aby v případě ohrožení Země zničil zdejší Hvězdnou Bránu. Ra se rozhodl poslat tuto zbraň zpět na Zemi obohacenou o naquahdah. Situace nakonec dopadla tak, že se O'Neillovi podařilo pomocí transportních kruhů dostat bombu na Raovu loď, která pak explodovala na orbitě Abydosu.

Pozemské záznamy[]

Symbol Ra

Vládce bohů Ra procházel nebem od východu k západu a velkoryse rozdával světlo a teplo slunečních paprsků. Byl uctíván po celé zemi. V jeho osobě se soustředily všechny tři fáze oběhu slunce, které zároveň symbolizovaly tři základní období života - dětství, dospělost a stáří.

Ra byl nejdůležitějším slunečním bohem, Jeho jménem také Egypťané běžně označovali slunce. Byl zobrazován jako sokol nebo člověk se sokolí hlavou a slunečním kotoučem, který pravděpodobně představoval i Hvězdnou bránu.

Advertisement