Stargate SG-13 RPG Wiki
Advertisement

Podle dostupných údajů se jedná o goa'ulda jménem Bastet, který toto jméno používá jako tzv. "druhý aspekt své božské podstaty." Je nicméně doloženo, že spojenci Bastet často operují pod jménem Sekhmet, aby zakryli své činy. Svého času tak činila například i Freya.

Pozemské záznamy[]

Sekhmet

Sachmet, bohyně se lví hlavou a ženským tělem, byla známá svou prchlivostí. Jak vyplývá z jejího jména, které znamená "Mocná", byla nadána nesmírnou silou, jež lidi přitahovala a zároveň jim naháněla strach. Sachmet se od nejdůležitějších božstev starého Egypta výrazně odlišovala svou extrémně protikladnou povahou. Na jedné straně poskytovala ochranu, na straně druhé šířila zkázu.

Sachmet nebo také Sekhmet byla k přežití světa nezbytná, zároveň ale ohrožovala jeho rovnováhu. Kněží mocné bohyně, označovaní jako vab ("čistí"), měli stejně důležitou funkci jako jejich úžasná paní a v magické ochraně Egypta sehrávali prvořadou úlohu. Jejich čistota bohyni usmiřovala a dávala jim možnost zkrotit její sílu. Sami kněží se tak stávali velice mocnými, takže je Egypťané uctívali a zároveň se jich báli. Leckdy tak archeologové nacházejí magické formule, které měly uživatele chránit před případným zhoubným působením kněze vab.

Advertisement