Stargate SG-13 RPG Wiki
Advertisement

Zkušená lékařka, exobioložka a botanička, původem z Velké Británie.

Smith Sarah (2).jpg

Minulost[]

Před prací v SGC byla známá svými odbornými pracemi na téma zvládání pandemických stavů a krátce také pracovala pro NIH (Národní zdravotní institut) při výzkumu kmenů Eboly.

Byla členem týmu SG-13 na jeho první misi na P3M-6119, ale záhy byla převelena do výzkumného oddělení (na vině byly mj. neshody s plukovníkem Parkerem), aby se podílela na anylýze vzorků přinesených z výprav SG týmů. S ohledem na její odbornost však byla po více než dvou letech opět zařazena do akce v terénu (překvapivě opět do týmu SG-13), a ukázalo se, že i přes napjatou atmosféru mezi ní a velitelem Parkerem, je toto přeložení dobrou volbou.

Sarah Smithová během výcviku (na obrázku dole)

V průběhu služby v SGC si doplnila kvalifikaci i o práci s pyrotechnikou (dle svých slov - "Je to mnohem bezprostřednější, než práce v laboratoři.").

Současné zařazení[]

tým SG-13, aktivní spolupráce s vědeckým oddělením

Specializace[]

exobiologie a exobotanika, epidemiologie, pyrotechnika

Psychologický profil[]

Vzhledem k dřívějšímu (nevojenskému) zařazení doktorky Smithové nebyl její osobnostní profil pro komisi žádným překvapením. Již před svým nástupem do SGC byla doktorka velmi silnou osobností s odp

Smith Sarah.jpg

orem vůči formálním autoritám, nakažlivým vědeckým zápalem a nezvykle vysokou tendencí riskovat.

Překvapivou byla shledána volba dr. Smithové nastoupit pyrotechnický výcvik, ale komise se po delším rokování shodla, že se (pravděpodobně) jedná jen o způsob jakým si doktorka odbourává stres, podobně jako jiní lidé hrají videohry nebo chodí cvičit.

V souvislosti s tím bylo konstatováno, že je doktorka pravděpoobně velmi dobře schopná odhadnout míru hrozícího rizika a nehrozí tedy nebezpečí, že by její ochota riskovat mohla negativně ovlivnit její práci v terénu.

Za neobvyklý, přinejmenším v armádním prostředí a v souvislosti s jejím přidělením k SG týmu, lze považovat její vztah k násilí - respektive jeho odmítání, přestože se dobrovolně vystavuje situacím, kdy je velmi těžké se mu vyhnout. Zde komise spatřuje zárodek možných budoucích konfliktů s jejím současným nadřízeným a navrhuje buď přeložení k ryze vědeckému týmu, nebo častější sezení sloužící k odhalení a prevenci možných traumat spojených s bojovými akcemi.

Advertisement