Advertisement

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36
Earth-from-space.thumbnail.gif

Tau'ri je Jaffské označení pro Zemi i její obyvatele (pozemšťany).

V Jaffských legendách figuruje jako dávno ztracená planeta ze které pochází všichni lidé v galaxii. Podle této legendy a zápisů na Abydosu kdysi goa'uldi vymírali. Jeden goa'uld - Ra - tehdy přiletěl lodí na Zemi a setkal se s rasou lidí, kteří byli vhodnými hostiteli. Goa'uldi použili část lidí jako hostilele, část jako Jaffy a část jako otroky. Lidé se však později na Zemi proti Raovi vzbouřili a pohřbili hvězdnou bránu, kterou na zemi přicházeli Bohové (jediný, kdo znal polohu Tau'ri byl právě Ra, ostatní goa'uldi znali jen adresu Brány).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.