Stargate SG-13 RPG Wiki
Advertisement

SGC dlouhou dobu řešilo, jakou ochranu poskytnout svým vojáků pro akce v naprosto neznámém prostředí, kde může být stejnou výhodou komplexní ochrana jako snadná pohyblivost vojáků. Nakonec byla zvolena dvě kompromisní řešení, která mají členové SG týmů na výběr - Kevlarová a Balistická vesta (ostraha v prostoru brány má povinnost nosit těžké zbroje zásahových jednotek).

Kevlarová zbroj[]

Kevlarová vesta

Lehká univerzální zbroj, která nijak neomezuje pohyblivost a poskytuje vyhovující ochranu v terénu. Je tvořena kombinací odlehčených keramických plátů a vložek z kevlarové tkaniny.

Pravidla[]

 • Obecná ochrana: 1
 • Balistická ochrana: 2 (snižuje zranění střelnými zbraněmi z Leathal na Bashing)
 • Modifikace Obrany: 0
 • Ovlivnění rychlosti: 0

Klasická balistická vesta[]

Těžší varianta, která namísto kevlaru volí větší množství silnějších keramických plátů. Hlavní důraz je kladen na ochranu proti střelným zraněním i když tím dochází k mírnému omezení pohyblivosti nositele.

Pravidla[]

 • Obecná ochrana: 2
 • Balistická ochrana: 3 (snižuje zranění střelnými zbraněmi z Leathal na Bashing)
 • Modifikace Obrany: -1
 • Ovlivnění rychlosti: 0

Zbroj zásahové jednotky[]

Zbroj, kterou používají policejní i vojenští těžkooděnci během operací, kdy reálně hrozí ohrožení zdraví jejího nositele. Účinně chrání nejen proti střelbě, ale i proti celé škále dalších možných zdrojů poranění. Standardně je doplněna o přilbu a ochranné brýle.

Pravidla[]

 • Obecná ochrana: 3
 • Balistická ochrana: 4 (snižuje zranění střelnými zbraněmi z Leathal na Bashing)
 • Modifikace Obrany: -2
 • Ovlivnění rychlosti: -1
Advertisement